• Maandag - Vrijdag: 8:30 - 17:00
  • Secretariaat: 059 41 42 21

Longletsel - (VATS) Wigexcisie

Naar aanleiding van bepaalde klachten, bij screeningsonderzoek, of in opvolging van een andere ziekte, wordt soms een longfoto of een scan van de longen gemaakt. Als op die beelden een afwijkend letsel is te zien, wil men natuurlijk weten wat het is en ook of het letsel goed- of kwaadaardig is. 

Hoe het letsel zich presenteert op de foto of scan, kan al een bepaalde richting geven, maar verder onderzoek door de longarts zal gebeuren met een bloedonderzoek, bronchoscopie (kijken in de luchtwegen) en eventueel het aanprikken van het letsel (=biopsie). 

Als via deze wegen geen zekerheid is omtrent de aard van het letsel, of als het letsel sowieso moet verwijderd worden omwille van een andere reden, kan dit best chirurgisch gebeuren.

Als het letsel zich niet te diep in het longweefsel bevindt, kan het als het ware als een stuk taart of pizza uit de long worden geknipt door middel van een wigresectie.

WigresectieAfbeelding wigresectie

Deze wigresectie kan meestal via kijkoperatie of VATS (video assisted thoracoscopic surgery) worden uitgevoerd. Daarenboven is het soms ook mogelijk om een snelonderzoek van het letsel te doen tijdens de operatie en op die manier al onmiddellijk een voorlopig resultaat te hebben. Afhankelijk daarvan kan dan beslist worden om eventueel meer longweefsel of klierweefsel weg te nemen.  

 

VATSAfbeelding VATS

Bij een wigresectie wordt meestal 1 thoraxdrain geplaatst, die snel (= de volgende of de daaropvolgende dag) kan verwijderd worden. Meestal werd ook een pijnpomp geplaatst, die ook snel kan verwijderd worden. De hospitalisatieduur bedraagt dus slechts enkele dagen. 

Belangrijkste complicaties die kunnen optreden zijn, zoals bij elke chirurgische ingreep, bloeding (waarvoor reeds tijdens de ingreep de juiste behandeling) en wondinfectie (waarvoor meestal antibiotica). Specifiek voor long- (en bij uitbreiding thorax-)ingrepen, is longontsteking een belangrijke complicatie. Daarom wordt maximaal aandacht besteed aan pijnstilling en kinesitherapie om patiënten postoperatief zo goed mogelijk te laten ademen ter preventie van deze complicatie. Ook een verlengd luchtlek behoort tot de nevenwerkingen. Dit betekent dat de wonde in de long niet voldoende geheeld is en lucht lekt naar de borstholte toe. Hierdoor kan een klaplong ontstaan en dienen thoraxdrains dus ter plaatse te blijven tot de long geheeld is.  

Neem contact op

Een vraag, een opmerking ? Laat het ons weten, wij helpen u graag verder.

  • Gouwelozestraat 100
  • 8400 Oostende
  • 059 41 42 21

Over ons

De dienst chirurgie van het AZ Damiaan te Oostende is een samenwerking van 7 chirurgen. Zij worden bijgestaan door 3 chirurgen in opleiding, die assisteren tijdens de operaties en op de spoedgevallen meehelpen.